Monovision Uppdaterad information om linser på nätet, synfel samt skötselråd.

Linser med tillpassningstekniken monovision fungerar så att den ena av linserna tillverkas för avståndsseende, vanligtvis den till det dominanta ögat, den andra för skarpt seende på nära håll. Då monovision är en form av kompromiss blir avståndsbedömningen alltid lite försämrad. Likaså fungerar närseendet något sämre än vid användande av för ändamålet avsedda linser eller läsglasögon.

Monovision

Användning av monovision linser

Före användning av monovision-linser krävs en noggrann utprovning för att synen ska bli så bra som möjligt. Då ögonen samarbetar och det är hjärnan som tolkar synintrycket kräver den en viss tillvänjningstid, innan den så att säga lär sig välja de skarpaste bilderna. Det är också individuellt hur väl monovision i slutänden fungerar. Det passar inte alla. Då avståndsbedömningen alltid blir lite försämrad med monovision-linser är det inte självklart att synen fortfarande uppfyller kraven för bilkörning. En ny synkontroll när linserna väl är invanda är därför nödvändig.

Skötsel och hantering av monovision linser

Hanteringen och skötseln av monovision-linserna ser helt olika ut, beroende på vilken typ av linser man väljer. Monovision-linser finns att tillgå av typen endags- månads- och dygnet-runt-linser.

Korrigera synfel med monovision linser

Monovision-linser korrigerar ålderssynthet. Ålderssynthet innebär ögats naturliga och successiva försämring. Med ökad ålder försämras synen, ögats lins förlorar i spänst och elasticitet. Detta gör att det blir allt svårare att fokusera på nära håll, då den processen kräver att linsen drar ihop sig. Särskilt effektiv har monovision-linserna visat sig verka i tidigare stadier av ålderssynthet.