Ålderssynthet Uppdaterad information om linser på nätet, synfel samt skötselråd.

Ålderssynthet, presbyopi, betecknar svårighet med närseende, ögats oförmåga att fokusera på nära håll. Ögat har för det mesta fokus inställt på avståndsseende och förblir då avslappnad. När linsen fokuserar på något nära drar den istället ihop sig. Detta förfarande försvåras i takt med att linsen förlorar i spänst och elasticitet, allt eftersom den åldras. Det föranleder med tiden ett behov av hjälpmedel vid läsning eller liknande fokusering på nära håll.

Uppkomst av åldersynthet

Oavsett om behovet av glasögon eller linser i unga år varit obefintligt eller om man opererat sig till en perfekt syn framträder ålderssyntheten med största sannolikhet kring medelåldern. Ögats lins är till en början rörlig och elastisk, men liksom övriga kroppsdelar åldras den och elasticiteten minskar. Detta i sin tur leder till att rörligheten och anpassningsförmågan blir allt mer begränsad. Det blir besvärligt att se skarpt på riktigt nära håll, så kallad naturlig ålderssynthet. Man kan säga att synfelet ålderssynthet har uppstått i samma stund som behovet av synhjälpmedel vid närseende är ett faktum.

Åldersynthet – Korrigerande hjälpmedel

Ålderssynthet innebär att linsens åldrande försvårat fokusering på nära håll. Då linsens åldrande är en fortlöpande process och synen hela tiden fortsätter att försämras blir det nödvändigt att avhjälpa synfelet. Denna korrigering kan enkelt göras med läsglasögon alternativt progressiva, bifokala eller monovision-linser. Är man närsynt blir följden att man ibland kan behöva ta av sig sina glasögon respektive linser för att kunna urskilja text på normalt läsavstånd.

Finns det linser för åldersseende – presbyopi?

När man börjar närma sig åldern 40-45 år är det inte ovanligt att man börjar känna av att det blir allt svårare att fokusera ögonen på nära håll. Ögats lins stelnar med tiden Vad det innebär är att ögat får svårt att ackommodera, anpassa sig, till seende på olika håll. Detta är vad som kallas åldersseende, eller presbyopi. Har man i övrigt normal syn påverkas inte synen på långt håll utan enbart närseendet.

Det går dock att avhjälpa det här problemet med antingen progressiva eller bifokala linser. Båda dessa linser har optik för avståndsseende såväl som närseende i samma i samma lins.

Ett annat sätt att lösa synfelet på med hjälp av linser är att man har vanliga linser men att styrkan på den ena linsen byts från avståndsstyrka till närstyrka. Båda dessa alternativ kan lösa problem med åldersseende och vilket som är att föredra är något som bör redas ut i samråd med ens optiker.

Laserbehandling av åldersynthet

Lasertekniken kan inte fullt ut behandla ålderssynthet. Det är möjligt att förbättra synen, men inte att helt återställa en perfekt syn, med laserbehandling.

Kirurgisk behandling av åldersynthet

PRELEX

Med hjälp av den kirurgiska metoden PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) kan ålderssyntheten behandlas. Då ögats lins tappat sin elasticitet och därmed förlorat sin förmåga att fokusera på nära håll kan man ersätta den med en lins i plast. Man avbildar en ung mänsklig lins. Den konstgjorda linsen har till uppgift att balansera sfäriska avvikelser och klarar av att samtidigt fokusera på avstånd och nära håll. Samma metod används för att tillverka den senaste generationens multifokala kontaktlinser, vars prestanda förbättrats avsevärt.

ICL/PRL

Man kan även behandla ålderssynthet med en typ av ögonoperation kallad ICL (Implantable Intraocular Contact Lens), eller som metoden ibland kallas: PRL (Phacic Refractive Lens). Som namnet avslöjar är operationen ett intraokulärt ingrepp. Det innebär att ingreppet kan utföras oberoende hornhinnans tillstånd, då ingreppet görs inne i själva ögat. En ny, mycket tunn och konstgjord lins placeras i ögats så kallade bakre kammare, mellan ögats egen lins och dess regnbågshinna, vilket gör att normal synskärpa kan uppnås.

CLE

Det är även möjligt att behandla ålderssyntheten med operationsmetoden CLE (Clear Lens Extraction). Det sker genom att ögats egen lins avlägsnas. Operationens namn kommer av att ögats lins är helt klar när man tar bort den, till skillnad från vid gråstarr då det finns en grumling på linsen. I övrigt är ingreppen vid dessa operationer desamma. I fallet vid ålderssynthet opererar man in en för ögat anpassad konstgjord multifokal lins, vilken ger bra syn på alla avstånd.