Astigmatism – brytningsfel Uppdaterad information om linser på nätet, synfel samt skötselråd.

Astigmatism eller brytningsfel, orsakas av att hornhinnan eller linsen inte är helt jämnt rundad, utan mer har formen av en rugbyboll. Detta leder till att synintrycken blir otydliga då ljusstrålarna bryts till helt skilda punkter. Avbildningen på näthinnan blir oskarp.

Astigmatism

Astigmatism – uppkomst

Astigmatismen är vanligen ärftlig. Den beror oftast på en rubbning i tillväxten av ögat, men kan även vara en följd av ett medicinskt ingrepp eller skada. Många av dem som är när- eller översynta har även en viss grad av astigmatism.

Korrigerande hjälpmedel vid astigmatism

En inte alltför omfattande astigmatism kan korrigeras med kontaktlinser, eller glasögon. Toriska linser tillverkas för att korrigera brytningsfel, astigmatism. Astigmatismen är vanligtvis oregelbunden, vilket ibland gör att vanliga glasögon med astigmatisk slipning inte klarar att korrigera synfelet.

Behandlingsmetoder vid astigmatism

Laserbehandling

Den moderna lasertekniken kan behandla alla de vanligast förekommande synfelen med gott resultat. Det som avgör behandlingsbarheten är dock inte bara synfelets styrka och typ, utan även andra faktorer. Man måste titta på parametrar som hornhinnans tjocklek, krökning, yta, förekomst av skelning, innan man kan avgöra hur framgångsrik en eventuell laserbehandling kan komma att bli.

Vågfrontsanalys

Vid oregelbunden, mer avancerad astigmatism är en vågfrontstyrd laserbehandling det bästa alternativet. Många människor har, utöver brytningsfelet, mycket små oregelbundenheter i ögats optiska system, utan att ens vara medvetna om det. Tekniken kan både mäta och exakt behandla varje enskilt ögas individuella brytningsmönster, vilket resulterar i en skarpare syn. Med hjälp av excimerlaser avlägsnas sedan vävnad i det underliggande hornhinneskiktet.

LASAK

LASAK (Laser Anterior Keratectomy) är samlingsnamnet på en operationsteknink som kan åtgärda de flesta former av astigmatism. En mycket tunn flik av hornhinnan lossas med alkohollösning och föses upp till ögats övre del, medan hornhinnans yta poleras med hjälp av laser. Fliken läggs sedan omsorgsfullt åter på plats och behandlingen är slutförd.

LASIK

LASIK (Laser In Situ Keratectomy) är den traditionella flikmetoden, då man kombinerar laserbehandling med mikrokirurgi. Behandlingen utförs på samma sätt som LASAK-metoden, med skillnaden att flikarna är aningen tjockare vid LASIK-behandlingen. Fliken lossas istället med en precisionskniv och viks undan, för att sedan läggas åter och fungera som ett plåster. Denna metod passar bättre för personer med kraftigare hornhinna samt ett mindre synfel.

Kirurgisk behandling vid astigmatism

AK/LRI

AK (Astigmatisk Keratotomi) och LRI (Limbal Relaxing Incision) innebär att ren astigmatism korrigeras genom att man med diamantkniv gör små snitt i hornhinnans periferi. Metoden kan även kombineras med andra kirurgiska metoder, som ICL eller CLE.

ICL/PRL

Astigmatism kan även behandlas med en ögonoperation där en ny, mycket tunn, konstgjord lins placeras mellan ögats egen lins och regnbågshinnan, i den så kallade bakre kammaren. Den konstgjorda linsen är tillverkad av silikon eller kollagen och metoden kallas ICL (Intraocular Contact Lens). ICL är, som namnet beskriver, intraokulärt, vilket gör att det operativa ingreppet inte är beroende av hornhinnans tillstånd. Det operativa ingreppet sker inne i själva ögat.

CLE

Med hjälp av operationsmetoden CLE (Clear Lens Extraction), kan man korrigera astigmatismen genom att avlägsna ögats egen lins. Behandlingen går till på samma sätt som vid en gråstarroperation. Skillnaden är att ögats lins i detta fall fortfarande är klar, därav operationens namn. Linsen ersätts med en mjuk plastlins, anpassad för ögats synfel.