Närsynthet Uppdaterad information om linser på nätet, synfel samt skötselråd.

Uppkomst

Närsynthet, är den vanligaste typen av synfel i Sverige och uppkommer som regel i skolåldern och utvecklas fram till 25-årsåldern. Det förekommer hos ungefär 10% av den svenska befolkningen. Närsynthet utvecklas vanligen på grund av ärftliga faktorer, men kan även uppkomma som följd av stor ansträngning för ögat på nära håll.

Relaterade ögonproblem

Risken för akuta ögonrelaterade problem, såsom näthinneavlossning eller glaukom, grön starr, ökar vid kraftig närsynthet. Kraftig myopi har värden som ligger på 6,00 dioptrier, ibland ännu högre. Glaskroppsgrumlingar, upplevelsen av vandrande svarta prickar, mydesopsia, förekommer även mer frekvent i samband med närsynthet.

Korrigerande hjälpmedel

Närsynthet korrigeras enkelt med konkava linser eller glasögon med minusglas. Man mäter styrkan på korrektionsglaset vid närsynthet i dioptrier. Glaset möjliggör en skarp bild på näthinnan. Toriska linser kan korrigera för brytningsfel som närsynthet. Man kan också få färgade linser som slipas för att rätta till närsyntheten.

Behandlingsmetoder

Laserbehandling

Den vanligaste behandlingsmetoden vid lättare till måttlig närsynthet, oavsett om myopin är kombinerad med astigmatism eller inte, är olika typer av laserbehandlingar med ögonlaser.
LASAK (Laser Anterior Keratectomy) är namnet på en operationsteknik som kan åtgärda de flesta former av närsynthet. En mycket tunn flik av hornhinnan lossas med alkohollösning och föses upp till ögats övre del, medan hornhinnans yta poleras med hjälp av laser. Fliken läggs sedan omsorgsfullt åter på plats och behandlingen är slutförd.

LASIK

LASIK (Laser In Situ Keratectomy) är den traditionella flikmetoden, då man kombinerar laserbehandling med kirurgi. Behandlingen utförs på samma sätt som LASAK-metoden, med skillnaden att flikarna är aningen tjockare vid LASIK-behandlingen. Fliken lossas med en precisionskniv och viks undan, för att sedan läggas åter och fungera som ett plåster. Denna metod passar bättre för personer med kraftigare hornhinna samt ett mindre synfel. Kirurgisk behandling

ICL/PRL

Det är även möjligt att behandla nästan alla typer av närsynthet med en typ av ögonoperation kallad ICL (Intraocular Contact Lens) eller PRL (Phacic Refractive Lens) som metoden också kallas. Som namnet påvisar innebär operationen ett intraokulärt ingrepp, vilket gör att det kan utföras oberoende hornhinnans tillstånd. En ny, mycket tunn och konstgjord lins placeras i ögats bakre kammare, mellan regnbågshinnan och ögats egen lins. Det konstgjorda linsmaterialet utgörs av silikon eller kollagen.

CLE

Närsynthet kan även behandlas genom operationsmetoden CLE (Clear Lens Extraction). Man utför helt enkelt en starroperation på ögat. Skillnaden är att linsen i detta fall fortfarande är helt klar, därav namnet på operationen. Det innebär att närsyntheten korrigeras genom att ögats lins avlägsnas och ersätts med en konstgjord, synfelskorrigerande lins.