Översynthet Uppdaterad information om linser på nätet, synfel samt skötselråd.

Översynthet, eller hyperopi, innebär, i motsats till vid närsynthet, att ögats linsen bryter för lite i förhållande till ögats längd. Man talar om att ögat är för kort, vilket leder till att strålarna inte korsas på näthinnan, utan en bit bakom. Den andra tänkbara orsaken är att hornhinnan är för platt. Konsekvensen blir densamma i båda fallen; ljusstrålarna får sin brytningspunkt först bakom näthinnan.

Uppkomst

Översynthet är ett medfött synfel, då ögat, något enkelt förenklat uttryckt, är för kort. Besvär som följer med måttlig eller grav översynthet är huvudvärk, trötthet, överansträngda ögon och mellan varven suddig, otydlig syn, i synnerhet på nära håll.

Korrigerande hjälpmedel

För att korrigera översynthet används konvexa linser, plusglas. Dessa gör, vid glasögonanvändande, att ögonen ser ut att vara lite större än normalt, betraktade genom glasögonen. Detta kan uppfattas som störande och talar till kontaktlinsernas fördel. Vid grav översynthet är det ibland inte möjligt att uppnå perfekt synskärpa, ens med den bästa tänkbara glaskorrektion. Bland dem av världens befolkningar där studier förts är översynthet det vanligast förekommande synfelet. Statistiken talar om att ungefär 80% lider av någon lättare form av närsynthet. De flesta av dessa behöver dock inte bära linser eller glasögon förrän kring medelåldern. Först då försvårar ögonlinsens minskade elasticitet och spänst allt mer omställningen mellan seende på nära håll respektive på avstånd.

Laserbehandling

Den moderna lasertekniken kan behandla alla de vanligast förekommande synfelen med gott resultat. Det som avgör behandlingsbarheten är dock inte bara synfelets styrka och typ, utan även andra faktorer. Man måste titta på parametrar som hornhinnans tjocklek, krökning, yta, förekomst av skelning, innan man kan avgöra hur framgångsrik en eventuell laserbehandling kan tänkas vara.

LASAK

LASAK (Laser Anterior Keratectomy) är namnet på en operationsteknik med vilken man kan åtgärda de flesta former av översynthet. En mycket tunn flik av hornhinnan lossas med alkohollösning och föses upp till ögats övre del, medan hornhinnans yta poleras med hjälp av laser. Fliken läggs sedan omsorgsfullt åter på plats och behandlingen är slutförd.

Kirurgisk behandling

ICL

Översynthet kan behandlas med en ögonoperation där en ny, extremt tunn och konstgjord lins placeras i den så kallade bakre kammaren, mellan ögats egen lins och dess regnbågshinna. Materialet i den konstgjorda linsen är av kollagen eller silikon och metoden kallas ICL (Intraocular Contact Lens). ICL är, liksom namnet påvisar, intraokulärt, vilket gör att det operativa ingreppet inte är beroende av hornhinnans tillstånd. Ingreppet utförs först bakom hornhinnan, inne i själva ögat.

CLE

Med behandlingsmetoden CLE (Clear Lens Extraction) kan översyntheten också botas. Genom att ögats egen lins avlägsnas korrigeras närsynheten. Operationens namn kommer av att ögats lins är helt klar när man tar bort den, till skillnad från vid gråstarr då det bildats en grumling på linsen. I övrigt är ingreppen vid dessa operationer desamma.