Bifokala linser Uppdaterad information om linser på nätet, synfel samt skötselråd.

De bifokala kontaktlinserna har två fält med olika styrka. Linsernas slipning ger bra seende både på långt håll och riktigt nära. De bifokala linserna fungerar på samma sätt som läsglasögon, med sina två olika styrkor. En huvudstyrka för skarp syn på avstånd och ett något mindre område med lämplig styrka för närseende, såsom läsning. Det tillverkas också trifokala linser. Som namnet antyder har linserna då, utöver den bifokala linsens egenskaper med två områden för när- respektive fjärrseende, även ett tredje område. Det tredje området ger synskärpa på ytterligare ett avstånd mittemellan det riktigt nära och det på långt håll.

Bifokala linser

Skötsel och hantering av bifokala linser

Hanteringen och skötseln av de bifokala linserna ser helt olika ut, beroende på vilken typ av linser man väljer. Det finns bifokala linser av typen endags- månads- och dygnet-runt-linser.

Bifokala endagslinser

De bifokala linserna tillverkas bland annat som endagslinser. Väljer man endagslinser använder man dem under en dag för att sedan kassera dem och ta fram ett nytt par morgonen därpå. Skötseln är, med detta linsval, obefintlig och det gör det enkelt att leva ett aktivt och rörligt liv.

Bifokala månadslinser

Väljer man istället bifokala linser av varianten månadslinser kräver dessa ett visst mått av skötsel. Månadslinserna rengörs dagligen i linsvätska och förvaras i avsett vätskefyllt etui över natten. Exakt hur länge man kan använda, rengöra och förvara samma linspar beror lite grann på linsbäraren och de individuella förutsättningarna. Optikers rekommendation och ordination måste alltid råda.

Bifokala dygnet-runt-linser

De bifokala linserna kan även finnas att tillgå som dygnet-runt-linser, de individuella förutsättningarna avgör hur bra de passar användaren. Dygnet-runt-linserna kan användas under upp till 30 dygn i sträck, helt beroende på vilken typ man väljer och de individuella förutsättningar linsbäraren besitter. Dygnet-runt-linsen är tillverkad i materialet silikonhydrogel, vilket gör att ögat syresätts mycket bättre än med de konventionella linserna. Linserna bärs dygnet runt och kräver ingen som helst skötsel eller förvaring. Det är viktigt att alltid följa optikers ordination och rekommendation för hur lång tid linserna kan bäras innan det är dags att ersätta dem med ett nytt par.

Synfel och bifokala linser

Vid ålderssynthet försvagas ögats muskler stegvis och den fokuserande linsen i ögat, kristallinsen, förlorar allt mer i elasticitet. Processen är fortlöpande, men så småningom blir skärpan så otydlig på nära håll att behovet av ett korrigerande hjälpmedel är ett faktum. Denna typ av synnedsättning korrigeras utmärkt med fokala linser.