Grav närsynthet Uppdaterad information om linser på nätet, synfel samt skötselråd.

Om närsyntheten överstiger minus 6 eller minus 7 dioptrier talar man om gravmyopi, grav närsynthet. Liksom vid lindrigare närsynthet utgörs synfelet av störningar i ögat som gör att det blir för långt i relation till hornhinnans och linsens förmåga att bryta ljuset. Den andra tänkbara orsaken är att hornhinnan är för krökt. I båda fallen blir konsekvensen densamma. Synen blir utmärkt på nära håll, medan avståndssynskärpan blir klart nedsatt.

Grav närsynthet – uppkomst

Liksom vid måttligare närsynthet utvecklas den kraftiga närsyntheten vanligtvis på grund av ärftliga faktorer. Gravmyopin kan dessutom uppkomma som en följd av en för ögat stor ansträngning för på mycket nära håll.

Relaterade ögonproblem

Vid kraftig närsynthet är ofta näthinnan mer skör och ömtålig, vilket gör att den i vissa fall brister. Bristningarna på näthinnan kan upptäckas genom symptom som ljusblixtfenomen. Uppstår det dessutom blödningar på näthinnan kan ytterligare synstörningar uppträda. Med hjälp av laser kan bristningarna behandlas, men har även näthinneavlossning tillstött, vilket alltid är en risk vid bristningar på näthinnan, krävs en mer avancerad behandling. Vid symptom som dessa är det viktigt att genast ta ögonläkarkontakt.

Korrigerande hjälpmedel vid grav närsynthet

Både glasögon och kontaktlinser kan korrigera kraftig närsynthet. Svårigheten med glasögon vid gravmyopi är att med en kraftig korrektion av ögat medföljer en bildförminskning. Linserna klarar bättre av att korrigera synfelet, utan den bildförminskande bieffekten.

Laserbehandling vid grav närsynthet

Vid grav närsynthet, kombinerad med astigmatism eller inte, är operation av linsen mer lämpad än någon form av laserbehandling, för att uppnå bästa tänkbara synskärpa.

Kirurgisk behandling

ICL

Det är möjligt att behandla grav närsynthet med en typ av ögonoperation kallad ICL (Intraocular Contact Lens). Som namnet påvisar innebär operationen ett intraokulärt ingrepp, vilket innebär att det kan utföras oberoende hornhinnans tillstånd. En ny, mycket tunn och konstgjord lins placeras i ögats bakre kammare, mellan regnbågshinnan och ögats egen lins. Det konstgjorda linsmaterialet utgörs av silikon eller kollagen.

CLE

Grav närsynthet kan även behandlas genom operationsmetoden CLE (Clear Lens Extraction). Man utför helt enkelt en starroperation på ögat, med skillnaden att linsen i detta fall fortfarande är helt klar, därav namnet på operationen. Det innebär att närsyntheten korrigeras genom att ögats lins avlägsnas.